Ordensreglement
 • Medlemskortet er personligt og må ikke lånes ud til andre. Sker det gives bøde på 500 kr.


 • medlemmet skal altid fremøde sig med sit medlemskort få at få adgang til træning


 • Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitnfun.


 • Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.


 • Det skal medbringes håndklæde til træning både på hold og i centeret.


 • Udstyr og faciliteter skal ryddes op og lægges på plads, efterhånden som træningen skrider frem. Udstyret skal behandles med respekt og ikke smides og maskiner og bænke aftørres for sved efter brug. Hvis dette ikke overholdes kan det medføre påtale og ved gentagelse bøde (100 kr. pr. gang).


 • Børn og unge under 15 må ikke opholde sig i centeret eller træne uden en voksen eller værge.


 • Rygning er ikke tilladt i FitNfun fitness center.


 • Et medlem skal altid rette sig efter de opslag, der er i centeret, samt følge anvisningerne fra personalet i Fitnfun.


 • Nødudgangen i centeret må ikke spærres og kun benyttes i nødstilfælde.


 • Overtrædelse og misligholdelse af ordensreglementet kan medføre advarsel evt. bortvisning, bøde


Ordensreglement

FitNFun - Lene Damsgaard Nielsen - Buskhøjvej 49 6330 Padborg - tlf: 51 60 71 86 - cvr: 36100516